[title] Kan ik meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere [/title]

[salutation] Beste ouder/verzorger, [/salutation]

Labyrinth Onderzoek en Advies voert in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoek uit naar de sport- en beweegbeleving van kinderen.

Is uw inkomen rond of onder de lage-inkomensgrens? Is uw kind of zijn uw kinderen (nog) geen lid van een sportvereniging? En doen uw kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar niet of nauwelijks aan sport- en beweegactiviteiten?

Zijn uw antwoorden op al deze vragen ‘Ja’, dan behoort uw gezin, meer specifiek uw kind(eren), tot onze onderzoeksdoelgroep.

Wij nodigen u dan uit om deze vragenlijst voor het onderzoek van Kenniscentrum Sport & Bewegen in te vullen. Uit de ingevulde vragenlijsten wordt een selectie gemaakt en zal er indien u geselecteerd wordt contact met u opgenomen worden voor het tweede deel van het onderzoek, namelijk een vraaggesprek met uw kind(eren). Voor deelname aan het vraaggesprek ontvangt uw kind een
cadeaubon van €40.

Privacy statement
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Dat betekent dat de resultaten geheel anoniem worden verwerkt. Sommige vragen gaan in op uw persoonlijke thuis- en financiële situatie. Deze informatie wordt enkel gebruikt om na te gaan of u binnen de doelgroep voor het onderzoek valt en ook deze informatie wordt met zorg en anoniem verwerkt.