Q0. Jak velké skladovací průmyslové prostory v současné době využívá Vaše společnost?
  • Do 1000 m2
  • 1 001 m2 – 5 000 m2
  • 5 001 m2 – 10 000 m2
  • 10 001 m2 – 20 000 m2
  • 20 001 m2 a více