Vážení občané města Jeseník,
<p style="text-align: justify;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin-block-start: 0px;margin-block-end: 0px">naše město v současné době připravuje zpracování Plánu udržitelné městské mobility, který bude řešit dlouhodobou dopravní strategii města s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Jeseníku včetně zajištění lepší kvality života obyvatel.</p>
<p style="text-align: justify;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin-block-start: 0px;margin-block-end: 0px">Součástí tvorby tohoto dokumentu je dopravně-sociologický průzkum domácností, zaměřený na zjištění běžného dopravního chování a obvyklých přepravních vztahů obyvatel města. Zejména cesty vašich dětí do škol a pravidelné cesty do práce jsou klíčové pro plánování atraktivní, vstřícné a bezpečné infrastruktury, optimalizaci silniční dopravy v centru města, parkovacích stání, veřejné hromadné dopravy aj.</p>
<p style="text-align: justify;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin-block-start: 0px;margin-block-end: 0px">Obracíme se na Vás tímto s žádostí o spolupráci, a to prostřednictvím vyplnění tohoto dotazníku.</p>
<p style="text-align: justify;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin-block-start: 0px;margin-block-end: 0px">Zpracovatelem průzkumu je společnost Ipsos, která garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto projektu.</p>
<p style="text-align: justify;margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin-block-start: 0px;margin-block-end: 0px">Pro úplné vyplnění dotazníku potřebujete znát informace o cestách jednotlivých členů Vaší domácnosti během
úterý 16.8.. Pokud nyní neznáte údaje o cestách členů Vaší domácnosti v úterý 16.8., zjistěte si je prosím a vraťte se k vyplnění dotazníku později. V závislosti na množství cest v průběhu jednoho dne a velikosti domácnosti Vám vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 20 minut. </p>
S dotazy k tomuto průzkumu můžete kontaktovat:
Za zpracovatele Ipsos, s.r.o.: Miloslav Drábik, miloslav.drabik@ipsos.com
Za město Jeseník: Klára Schopfová, klara.schopfova@mujes.cz
Předem všem děkujeme za Váš čas a ochotu společně tvořit budoucnost jesenické dopravy a podmínek pro život.
Ing. Václav Urban, místostarosta